BANDNINGSMASKINER: GOLIAT EMBALLAGEUTLÄGGARE

Goliat emballageutläggare finns i flera utföranden och bredder: EU-1300, -2500, -3400 och -3700.

Fördelar:

 • Maskinen anpassas efter kundens mått och kan fås med eller utan ben.
 • Justerbar utmatningshastighet upp till 42 m/min, en rulle i drift och en i reserv.
 • Mycket robust och prisvärd maskin med låga underhållskostnader.
 • Kan utrustas med hjälpmedel för att ta bort statisk elektricitet.
 • Maskinen kan hantera kvastpaket.
 • Maskinen kan utrustas med huvsvets.
 • Möjlighet att placera maskinen på en lyft för att underlätta byte av plastrullar. Flera maskiner kan placeras efter varandra om behov av många olika plastbredder/plasttyper finns.
 • Maskinen kan levereras som enkel eller dubbel maskin beroende på kundens olika bredder på plasten. Det finns även möjlighet att montera ihop flera maskiner i rad för att täcka alla behov av plastbredder.
 • Maskinen kan placeras på ett entresolplan (med ca 100 mm långa ben) eller direkt på golvet med flera meter långa ben.
 • Maskinen kan levereras med olika säkerhetsutrustning beroende på kundens behov. Det finns en lösning som ger fullt tillträde runt maskinen utan att ljusbom, trampmatta eller grind används.
 • I de flesta fall passerar paketet genom maskinen plast matas ut i rätt längd på paketet. När det inte är möjligt så finns andra lösningar för att mata ut rätt längd, till exempel via op-panel, längdgrupp eller fjärrkontroll.
Cyklop.
26404
Broschyr

Begär information!

BANDNINGSMASKINER: GOLIAT EMBALLAGEUTLÄGGARE

Goliat emballageutläggare finns i flera utföranden och bredder: EU-1300, -2500, -3400 och -3700.

Fördelar:

 • Maskinen anpassas efter kundens mått och kan fås med eller utan ben.
 • Justerbar utmatningshastighet upp till 42 m/min, en rulle i drift och en i reserv.
 • Mycket robust och prisvärd maskin med låga underhållskostnader.
 • Kan utrustas med hjälpmedel för att ta bort statisk elektricitet.
 • Maskinen kan hantera kvastpaket.
 • Maskinen kan utrustas med huvsvets.
 • Möjlighet att placera maskinen på en lyft för att underlätta byte av plastrullar. Flera maskiner kan placeras efter varandra om behov av många olika plastbredder/plasttyper finns.
 • Maskinen kan levereras som enkel eller dubbel maskin beroende på kundens olika bredder på plasten. Det finns även möjlighet att montera ihop flera maskiner i rad för att täcka alla behov av plastbredder.
 • Maskinen kan placeras på ett entresolplan (med ca 100 mm långa ben) eller direkt på golvet med flera meter långa ben.
 • Maskinen kan levereras med olika säkerhetsutrustning beroende på kundens behov. Det finns en lösning som ger fullt tillträde runt maskinen utan att ljusbom, trampmatta eller grind används.
 • I de flesta fall passerar paketet genom maskinen plast matas ut i rätt längd på paketet. När det inte är möjligt så finns andra lösningar för att mata ut rätt längd, till exempel via op-panel, längdgrupp eller fjärrkontroll.
Cyklop.
26404
Broschyr

Begär information!

Relaterade produkter