BANDNINGSMASKINER: GOLIAT EMBALLAGEUTLÄGGARE

Goliat emballageutläggare finns i flera utföranden och bredder EU-1300, -2500, -3400, -3700.

Fördelar:

Maskinen anpassas efter kundens mått och maskinen kan fås med eller utan ben. Maskinen har justerbar utmatningshastighet upp till 42 m/min, en rulle i drift och en i reserv. Mycket robust och prisvärd maskin med låga underhållskostnader. Maskinen kan utrustas med hjälpmedel för att ta bort statisk elektricitet. Maskinen kan hantera kvastpaket. Maskinen kan utrustas med huvsvets. Maskinen kan placeras på en lyft för att underlätta byte av plastrullar. Flera maskiner kan placeras efter varandra om behov av många olika plastbredder/plasttyper finns.

Maskinen kan levereras som enkel eller dubbel maskin beroende på kundens olika bredder på plasten, och man kan också montera flera maskiner i rad för att täcka alla behov av plastbredder.

Maskinen kan placeras på ett entresolplan (med ca 100 mm långa ben) eller direkt på golvet med flera meter långa ben.

Maskinen kan levereras med olika säkerhetsutrustning beroende på kundens behov. Det finns en lösning som ger fullt tillträde runt maskinen utan att ljusbom, trampmatta eller grind används.

I dom flesta fall passerar paketet genom maskinen plast matas ut i rätt längd på paketet, men när det inte är möjligt så finns andra lösningar för att mata ut rätt längd t ex via op-panel, längdgrupp, eller fjärrkontroll.

Cyklop.
26404
Broschyr

Begär information!

Relaterade produkter