TEJP: VITA VARNINGSTEJP MED LÅGT LJUD

För kontinuerlig användning

Den vita varningstejpen är mycket lämplig för att applicera på bräckliga produkter eller produkter som kräver försiktighet under transport. Denna tejp har hög vidhäftning och en mycket hög draghållfasthet.

  • Självhäftande
  • Vit med text: FRAGILE / ÖMTÅLIG
  • Extra lång livslängd, till exempel för långvarig lagring
  • 66 meter/rulle
  • 48 mm bred
  • Tyst avrullning
Cyklop.
17321

Begär information!

Relaterade produkter