08 - 503 05 300
Kontakta oss
Användarvillkor

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen. Här beskrivs vilka villkor som gäller när du använder denna webbplats.

 

Allmänt

Denna webbplats (inklusive länkade webbplatser) hanteras av oss, Cyklop Nederland B.V., ett företag registrerat i Nederländerna (kallas hädanefter Cyklop). Denna webbplats är endast ämnad att användas av personer i Nederländerna. Genom att besöka webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte vill godkänna dessa användarvillkor ber vi dig avsluta ditt besök på denna webbplats och inte använda den.

Dessa användarvillkor kan när som helst komma att ändras av Cyklop. Ändringar i användarvillkoren träder i kraft så snart de har implementerats. Om du fortsätter besöka eller använda webbplatsen när ändringarna i användarvillkoren har implementerats anses du ha godkänt dessa ändringar. Du rekommenderas att regelbundet titta igenom användarvillkoren.

 

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärkesrättigheter, för alla texter, bilder, ljud, program och annat material på denna webbplats tillhör Cyklop eller deras dotterbolag, eller ingår med tillåtelse från respektive ägare.

Du får skriva ut eller ladda ner delar av webbplatsen till en hårddisk och distribuera till andra personer under förutsättning att du bara gör det i informationssyfte. Du måste också inkludera följande så kallade upphovsrättsredogörelse i alla kopior: Copyright Cyklop Nederland B.V. Med ensamrätt.

Utan föregående skriftligt medgivande från oss är du dessutom förbjuden att, bland annat:

  1. Använda en (kopia) av (en del av) webbplatsen och/eller varumärken häri i kommersiellt syfte.
  2. Ändra eller inkludera (en del av) webbplatsen i annat verk (exempelvis ett pappersdokument, en webblogg eller någon annans webbplats).

 

Innehåll

Det är med största omsorg vi har komponerat innehållet på denna webbplats. Webbplatsen finns dock bara här i informationssyfte. Cyklop garanterar inte att webbplatsens innehåll är korrekt, aktuellt och fullständigt, och inte heller att webbplatsen fungerar störningsfritt och/eller fritt från felaktigheter.

I de fall det refereras till produkter eller tjänster utgör inte det automatiskt ett erbjudande för försäljningen eller leveransen av dessa produkter eller tjänster.

I den mån lagen tillåter frånsäger sig Cyklop, som även innefattar våra dotterbolag, tjänstemän och anställda, allt ansvar för eventuella skador, direkta och/eller indirekta, som uppstår till följd av din användning av, eller härstammar från sådan användning av, webbplatsen eller en annan webbplats länkad till denna webbplats. Mer specifikt är Cyklop inte i något fall ansvariga för eventuella skador som på något sätt uppstår från:

  • Åtgärder utförda av dig som kan ha föranletts av informationen på webbplatsen.
  • Oförmågan att använda webbplatsen.
  • Det faktum att viss information på webbplatsen kan vara felaktig, ofullständig eller inaktuell.

 

Webbplatser länkade till denna webbplats

Webbplatsen kan innehålla referenser (exempelvis en hyperlänk, banderoll eller knapp) till andra webbplatser som är förknippade med en specifik aspekt av denna webbplats. Detta betyder inte automatiskt att Cyklop är kopplad till dessa andra webbplatser eller deras ägare. Vi är heller inte ansvariga för dessa andra webbplatser och den information som finns på dem.

 

Information och materialet tillhandahållet av dig

Om du har tillhandahållit information eller annat material godkänner du även att vi får använda detta. Du garanterar att informationen eller materialet inte bryter mot tredje parts (immateriella) rättigheter och inte är olagligt på något sätt.

Användarna kan själva ange information på vissa platser på webbplatsen. Vi har ingen möjlighet att kontrollera denna information i förväg. Därför är vi heller inte ansvariga för den. Vi förbehåller oss rätten att när som helst förkorta, ändra eller radera denna information.

 

Personuppgifter

Om du har angett personuppgifter på webbplatsen, exempelvis namn och e-postadress, gäller vår integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn noggrant innan du ger oss dessa data.

 

Kontakt

Om du har några frågor eller klagomål angående denna webbplats är du välkommen att kontakta oss på +31 (0)38-4675800 eller info@cyklop.nl.

 

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan föregående meddelande föra in ändringar och korrigeringar på denna webbplats och/eller i dessa villkor.

Dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen gäller under nederländsk lag. Eventuella tvister som härrör från denna webbplats eller på annat sätt är kopplat härtill ska avgöras av domstol.

 

Ändringar i dessa användarvillkor

Dessa användarvillkor kan komma att ändras från tid till annan. Alla ändringar publiceras på vår webbplats.

Du rekommenderas därför att regelbundet titta igenom dessa användarvillkor så att du blir medveten om ändringarna.

Uppdaterad maj 2018

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase