08 - 503 05 300
Kontakta oss

Hållbar sträckfilmning

Använd mindre sträckfilm

För att kunna transportera pallar med gods på ett säkert sätt är det nödvändigt att de sträckfilmas ordentligt. Omslagsfilmens volym kan dock minskas genom försträckning (våra maskiner försträcker upp till 400 %) eller genom att slå in med tunnare film. För att säkerställa en stabil pall behöver man försträcka filmen. Försträckningen gör filmen “sträckt”, vilket gör att mindre film behöver användas, vilket håller den nödvändiga användningen av omslagsfilm låg och ger fördelar såsom en lastsäker pall, kostnadsbesparingar och ett bra val för miljön.

Vid försträckning går det åt mindre film än vid handfilmning. I videon kan du se hur det fungerar.

Genom att investera i rätt sträckfilmsmaskin och rätt sträckfilm kan man göra stora besparingar – vi kan guida dig till rätt val för just ditt företags behov.

Arbeta ergonomiskt

Pallar kan sträckfilmas manuellt med hjälp av handsträckfilm och en avrullare. Detta är optimalt och görbart när det gäller ett litet antal pallar som skall sträckfilmas varje dag. Vid större volymer så är det effektivare och tidsbesparande att använda sig utav en sträckfilmsmaskin. Att använda en sträckfilmsmaskin minimerar fysiska ansträngningen för personalen och minimerar risken för arbetsrelaterade skador.

Tidsbesparande

Att filma en pall med en sträckfilmsmaskin ger ännu fler fördelar vad gäller miljö, filmbesparing och ergonomi. Pallar lindas i allmänhet snabbare och operatören kan utföra en annan aktivitet medan pallen lindas (sträckfilmas). Om du vill gå ett steg längre kan en mobil maskin vara den perfekta lösningen för dig. Maskinen kan användas flexibelt eftersom det kan köras till önskad plats. Detta sparar ännu mer tid eftersom pallarna inte längre behöver köras eller flyttas runt till en specifik plats för att plastas in.

Kostnadseffektiv

Visste du att det finns olika sätt att för kostnadsbesparingar i sträckfilmsprocessen. Detta kan göras genom att använda försträckt sträckfilm, arbeta mer ergonomiskt (vilket leder till mindre sjukfrånvaro) och de tidsvinster som blir följden av att slå in med maskin. Utöver dessa tre sätt resulterar produktivitetsvinsten också i kostnadsbesparingar. Du kan helt enkelt sträckfilma fler pallar med en enkel maskin än för hand. Med en helautomatisk pallinplastare är det till och med möjligt att slå in 150 pallar per timme.

Skadeförebyggande

Transportskador är ett känt faktum. Skadade produkter medför höga kostnader eftersom de måste repareras eller bytas ut och fraktas om. Studier visar att 10-12 % av alla laster inte är ordentligt säkrade och stabiliserade. Vilket kan leda till skadat gods. I regel sträckfilmas pallar dåligt nio gånger av tio. Anledningen till detta är att operatören inte stabiliserar pallen tillräckligt bra. När överlappningen i sträckfilmen inte är optimal leder det till att inneslutningskraften i pallen blir för svag, vilket leder till att godset flyttas över pallen enkelt.

Genom att skapa stabila och säkra laster med pallomslag, kompletterat med andra åtgärder såsom bandning, är det möjligt att minska kostnaderna på grund av skadade produkter med upp till 90 %.

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase