08 - 503 05 300
Kontakta oss

Hållbar buntning med elastiska snören

Spara på plast i grönsaksindustrin

Ofta packas grönsaker individuellt i plastfolie innan de transporteras till snabbköpet. Visserligen blir det enklare att sälja produkterna individuellt, men det bidrar till att plastförbrukningen blir onödigt hög. En bandare kan användas för att ersätta plasten runt grönsakerna. Detta sparar upp till 83 % på plastförbrukningen. En etikett kan fästas på bandningen, så att all viktig information kan anges på den.

Ersättning av buntband

Buntband används ofta för att bunta ihop kablar eller andra produkter. Dessa band är vanligtvis gjorda av hårdplast. De banden kan vara skadliga för naturen då de sällan återvinns. Förutom att buntbanden är ohållbara finns det också risk att buntbanden torkar ut, vilket kan göra att en stor mängd band blir oanvändbara och nya måste köpas in. Lyckligtvis kan de flesta produkter som är buntade med buntband också buntas med elastiska snören. Med våra AXRO IN-2-snörbindare kan du bunta ihop lindade kablar med mera, vilket minskar användningen av plast.

Automatisk bandning

Vi ser ofta att mycket fysiskt arbete är inblandat i att paketera produkter. Produkterna samlas in, vägs och placeras i brickor för att buntas och bandas, vilket är mycket arbetsintensivt. Lyckligtvis kan hela denna process automatiseras med transportband och elastiska bandare. Du kan också välja att enbart automatisera buntningsprocessen genom att investera i en elastisk bandmaskin och placera den i den befintliga förpackningslinjen. Vårt sortiment består av många olika typer av elastiska band i varje priskategori, så det finns ett passande elastiskt band för varje produkt som ska emballeras.
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase