08 - 503 05 300
Kontakta oss

Bandning

Bandning är en process där ett metall- eller plastband placeras runt en produkt eller pall för att hålla ihop godset.


Ett handhållet manuellt bandningsverktyg är det minsta som behövs för att använda stål- och plastband. Cyklop har ett omfattande utbud av bandningsverktyg och bandningsmaskiner. Halv-automatiska rammaskiner är lämpliga för bandning av små och medelstora volymer med kartonger. Om du behöver banda större antal kartonger finns helautomatiska maskiner / installationer i vårt sortiment. Dessa maskiner är mycket
anpassningsvara för att passa alla typer av behov.

Nedan har du en översikt på våra bandningsverktyg och maskiner.

Bandning

Ett handhållet manuellt bandningsverktyg är det minsta som behövs för att använda stål- och plastband. Cyklop har ett omfattande utbud av bandningsverktyg och bandningsmaskiner. Halv-automatiska rammaskiner är lämpliga för bandning av små och medelstora volymer med kartonger. Om du behöver banda större antal kartonger finns helautomatiska maskiner / installationer i vårt sortiment. Dessa maskiner är mycket
anpassningsvara för att passa alla typer av behov.

Nedan har du en översikt på våra bandningsverktyg och maskiner.

Bandning är processen att applicera ett stål-, papper- eller plastband runt en produkt eller pall för att emballeras. Detta görs med en bandmaskin eller bandverktyg. Bandmaskiner kan delas in i halvautomatiska bandmaskiner, (hel)automatiska bandmaskiner och pallbandsmaskiner. Bandningsverktyg kan delas in i batteri & pneumatiska bandverktyg.

Den främsta anledningen till att banda gods är förberedelse inför transport eller uppställning på lager. Detta skall göras på ett snabbt och effektivt sätt utan att orsaka några produktskador.

Med hjälp av en apparat eller maskin dras ändarna mot varandra för att bygga upp bandspänningen. Bandet placeras runt produkten (horisontellt eller vertikalt) och ändarna svetsas eller förseglas ihop med plomb/tvärsnitt. Därefter skärs överskottsmaterialet av.

Alla material, storlekar och former kan spännas fast. Klicka här för ett antal videor som visar hur band fungerar.

Exempel på konkreta tillämpningar av band är:

 • Buntning för hantering och frakt: t.ex. tidningar, rör, trä- eller betongblock
 • Fästa eller säkra produkter på pallar och lådor
 • Förstärka trälådor, kartonger och lådor
 • Fäst föremål på lastvagnar eller släpvagnar
 • Säkra en enhetsbelastning som tegelstenar eller platt glas
 • Håll rullar av stål eller papper tillsammans
 • Lyftassistans med till exempel takpannor eller tidningar
 • Stöldskydd: det kan ses omedelbart om bandet har tagits bort

Det finns många faktorer som avgör vilken typ av bandmaterial som är bäst lämpad. Valet av PP-, PET-, papper eller stålband är viktigt. Vilken bredd och tjocklek ska materialet ha? Vill du banda manuell eller maskin? Rätt val beror på flera faktorer, såsom:

 • Är lasten stabil eller instabil?
 • Hur tung är belastningen?
 • Deformeras lasten?
 • Hur länge lagras produkterna?
 • Hur lång tid tar transporten av produkterna?
 • Hur ofta laddas och lossas produkterna?
 • Är produkterna ömtåliga eller finns det risk för skador?
 • Var lagras det? Miljöfaktorer spelar en roll i detta.
 • Anbringas materialet mekaniskt eller manuellt?
 • Vad är den begärda kapaciteten i antal per dag?
 • Var är bandet gjort? Är detta en permanent plats eller är flexibilitet viktigt?

Dessa punkter är naturligtvis också viktiga när du väljer rätt bandmaskin eller bandverktyg. Att göra rätt val, med tanke på den bästa lösningen för dig, är komplicerat och kräver erfarenhet. Vi skulle gärna ge dig råd om detta utan någon skyldighet. Kontakta oss på 08-503 053 00 eller via info@cyklop.se.

Polypropylen (PP-band), polyester (PET-band) och stålband är de mest använda banden. Varje sort har unika egenskaper, är lämplig för olika användningsområden och har fördelar och nackdelar.

Stålband är utformat för extrema uppgifter som kräver tung eller mycket starkt band. Stålband är idealiskt om hög hållfasthet och minimal töjning önskas, eller om produkten blir varm eller kan ha skarpa/vassa kanter.

Polypropylenband är det mest använda bandet och används i en mängd olika industrier. En lätt eller medelbelastning kan enkelt spännas fast med PP-band. PP-banden är utmärkt under normala omständigheter.

Polyesterband är den starkaste typen av plastband. Detta bandband används ofta under tunga belastningar som kräver hög spänning. Eftersom PET-band är så starkt används det i många branscher som ett alternativ till stålband.

Pappersband är det miljövänligaste alternativet. Pappersbandet ger en stark förslutning och har en miljömässig fördel då både band- och kartong kan återvinnas samtidigt.

Vill du få skräddarsydda råd eller vill du ha mer information om vilken typ av band eller enhet som passar dig bäst?

Från den enklaste handhållna enheten till stora projektinstallationer är våra experter redo att ge dig goda råd. Kontakta oss gärna!

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase