08 - 503 05 300
Kontakta oss
  • Home
  • Industri – Trädgårdsodling

Industri - Trädgårdsodling

Bindning av blommor

Varje dag, över hela världen, är odlarna upptagna att odla växter. När blommorna har nått rätt mognad skördas- och transporteras dom till företag världen över.

Blommorna sorteras i buketter efter färg, längd och kvalitet och transporteras sedan till distributionscentraler. Från dessa centraler går de till auktion eller direkt till köparen. De hamnar slutligen i blomsterbutiker och bukettföretag som arrangerar vackra buketter till våra bord och fönster.

Under denna långa resa måste blommorna vara bundna så att de hålls ihop och ej skadas. Cyklop har exakt rätt maskiner för att binda dem effektivt och ändamålsenligt, i små eller stora kvantiteter.

Försegling exportlådor

Före export, packas blommorna ofta i kartonglådor. Naturligtvis måste dessa lådor vara ordentligt förseglade så att blommorna anländer i gott skick till slutkunden.

Plastband är mycket lämpligt för förslutning och förstärkning av exportlådor. Det är billigt, extremt starkt, flexibelt och snedvrider inte kartongen. Band är också ett bra sätt att förmedla ett budskap eller en adress genom att använda band med påtryckt text.

Märkning av lådor

Blommor packas ofta i transportlådor, speciellt vid export. Dessa lådor är mycket lämpade för codingutskrift. Man kan exempelvis skriva ut företagsnamn, produktnamn, batchnummer, etc. Vilken codinglösning som passar bäst avgörs av mängden information som skall skrivas och med vilken hastighet.

Vill du veta mer om coding-märkning? Kontakta oss!

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase