08 - 503 05 300
Kontakta oss
Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in och använder samt i vilka syften. Vi rekommenderar att du läser igenom den noggrant.

Cyklop, som ligger på Benjamin Franklinkstraat 5, 8013 NC Zwolle i Nederländerna ansvarar för behandlingen av alla personuppgifter så som det framgår av denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter: www.cyklop.nl, +31 (0)38-4675800, info@cyklop.nl

Via vår webbplats kan vi tillhandahålla olika typer av information, produkter och/eller tjänster till kunder och icke-kunder. Vi behandlar dessutom sekretesskänslig information, kallas även personuppgifter. I vissa fall gör vi detta tillsammans med andra organisationer eller företag.

 

Allmänt

Vi anser att det är mycket viktigt att personuppgifter hanteras med största omsorg. Personuppgifter behandlas och skyddas därför av oss mycket noggrant. I vår hantering följer vi alla krav i juridisk lagstiftning. Det betyder bland annat att vi:

 • Tydligt anger i vilket syfte vi behandlar personuppgifter. Det gör vi via denna integritetspolicy.
 • Begränsar vår insamling av personuppgifter till att bara omfatta vad som krävs för juridiska syften.
 • Frågar dig först om din uttryckliga tillåtelse att behandla dina personuppgifter i de fall tillåtelse krävs.
 • Inte vidarebefordrar dina uppgifter till tredje part såvida det inte är nödvändigt för att tillhandahålla den begärda tjänsten eller om det är en rättslig skyldighet att göra det.
 • Ingår avtal med tredje part för att säkerställa att dina data inte används i andra syften när vi delar dem.
 • Vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och även kräver det från andra parter som behandlar personuppgifter å våra vägnar.
 • Respekterar dina rättigheter att begära åtkomst till dina personuppgifter och få dem korrigerade eller borttagna.

Om du vill kontakta oss efter att ha läst denna integritetspolicy kan du göra det på något av nedanstående sätt:

Via telefon:      +31 (0)38-4675800, måndag–torsdag kl. 8.30–17.00 och fredag kl. 8.30–15.45.

E-post:            info@cyklop.nl

Adress:           Cyklop

Antwoordnummer [Freepost] 2036

8000 VB Zwolle, Nederländerna

 

Personuppgifter vi behandlar

Cyklop behandlar dina personuppgifter eftersom du använder våra tjänster och/eller för att du själv tillhandahåller dessa data till oss. Detta är en översikt över vilken typ av personuppgifter vi behandlar:

 • Namn och adressuppgifter
 • Företagsinformation
 • CV
 • E-postadress
 • Jobbtitel
 • Födelsedatum
 • Data om hur du använder våra tjänster och produkter
 • Kön
 • IBAN
 • Information som du själv anger i fält för detta, exempelvis ett meddelande i ett kontaktformulär
 • Inloggningsuppgifter
 • Intressen
 • Personligt brev
 • Tekniska referensdata från enheten, exempelvis IP-adress, MAC-adress, identifierare i kakor samt hur du använder våra webbplatser
 • Telefonnummer
 • Chatkonversationer

 

Personuppgifter av känslig eller speciell art vi behandlar

Vi har inte för avsikt att i våra webbplatser och/eller tjänster samla in data om besökare som är yngre än 16 år, såvida de inte har föräldrars eller förmyndares samtycke. Vi har dock ingen möjlighet att kontrollera om besökaren är äldre än 16. Vi uppmuntrar föräldrar att vara involverade i sina barns nätaktiviteter och därigenom förhindra att det samlas in data om barnen utan föräldrarnas samtycke. Om du anser att vi har samlat in personlig information om en minderårig utan ett sådant samtycke kan du kontakta oss på info@cyklop.nl, så tar vi bort relevant information.

  

I vilket syfte och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

Cyklop behandlar dina personuppgifter av en eller flera av följande anledningar:

 • För att ge dig möjligheten att beställa varor via våra webbplatser och att använda de funktioner och tjänster vi tillhandahåller.
 • För att behandla din beställning och informera dig om var i processen den befinner sig.
 • För att informera dig om ändringar i våra tjänster och produkter.
 • För att behandla din ansökan.
 • För att behandla ditt klagomål om ett företag eller din respons på ett klagomål.
 • För att kontakta dig angående ett klagomål då vi vill undersöka det eller publicera det (anonymt).
 • För att kommunicera med dig via elektroniska nyhetsbrev och/eller per post.
 • För att erbjuda dig personligt anpassade annonser på Cyklops webbplatser.
 • För att skicka dig personligt anpassade nyhetsbrev baserade på dina intressen.
 • För att svara på dina frågor eller hantera dina klagomål via sociala medier, e-post, vanlig post eller telefon.
 • För att förbättra våra webbplatser.

 

Delning av personuppgifter med tredje part

Cyklop säljer inte dina uppgifter vidare till tredje part och tillhandahåller dem endast om det behövs för att vårt avtal med dig ska kunna fullföljas eller om det är en lagstadgad skyldighet. Vi låter exempelvis en tredje part hantera iDeal-betalningar i vår webbshop och vi förser logistikdistributören med dina uppgifter så att varorna kan levereras.

Med företag som behandlar dina uppgifter på vår begäran ingår vi ett biträdesavtal för att säkerställa att dina uppgifter alltid hanteras på samma säkerhetsnivå och med samma sekretess. Det är fortfarande Cyklop som har ansvaret för behandlingen.

De uppgifter du lämnar vidarebefordras inte till tredje part såvida det inte är tillåtet enligt lag eller om det är en lagstadgad skyldighet. Det kan till exempel hända att polisen begär ut data från oss i samband med en bedrägeriutredning. Då är vi enligt lag skyldiga att överlämna denna information.

 

Kakor

Vi samlar in och sammanför dina personuppgifter från olika källor (till exempel uppgifter från ditt konto och dina inköp i vår webbshop) för att kunna erbjuda dig bästa möjliga onlineupplevelse.

Genom att sammanföra dina uppgifter kan vi på olika webbplatser visa personligt anpassade erbjudanden och personligt anpassat innehåll som stämmer överens med dina intressen och din köphistorik. Vi kan också anpassa våra nyhetsbrev för just dig på det här sättet. Därigenom kan vi skapa bättre och mer fokuserade erbjudanden. Det förhindrar också att du visas innehåll och erbjudanden på de olika webbplatserna som är mindre intressant för dig.

För processen att samla in och sammanföra dina uppgifter använder vi oss av kakor. Vill du veta mer om kakor? Då ska du läsa vår kakpolicy.

 

Få åtkomst till, korrigera eller radera uppgifter

Du har rätt att få åtkomst till, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke till databehandlingen, att invända mot hur Cyklop behandlar dina personuppgifter och rätt till dataportabilitet. Det betyder att du kan skicka in en begäran till oss om att vi ska översända en fil med all personlig information vi har om dig till dig eller till en annan organisation du har angett. Du kan skicka din begäran om åtkomst, korrigering, radering eller dataöverföring av dina personuppgifter, en begäran om tillbakadragande av ditt samtycke eller en invändning till hur dina personuppgifter behandlas till info@cyklop.nl. För att vi ska kunna säkerställa att begäran kommer från dig vill vi att du skicka med en kopia av din identitetshandling. På denna kopia ska du stryka över fotot, MRZ (maskinläsbart område med siffror längst ner på passet), passnummer och personnummer. Detta är för att skydda din integritet. Vi svarar på din begäran så snart vi kan, senast inom fyra veckor. Cyklop vill också påpeka att du också kan skicka ett klagomål till Datainspektionen. Du kan göra det via denna länk: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

 

Så här säkrar vi och lagrar dina personuppgifter

Cyklop ser allvarligt på skyddet av dina personuppgifter och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och obehörig modifiering. Om du misstänker att dina uppgifter inte skyddas på korrekt sätt eller om det finns tecken på missbruk kan du kontakta oss på +31 (0)38-4675800 eller info@cyklop.nl.

Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt. Ett undantag är de data vi måste behålla längre på grund av lagstadgad skyldighet.

 

Webbplatser tillhörande tredje part

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser tillhörande tredje part som är sammankopplade med denna webbplats via länkar. Vi kan såklart inte garantera att även dessa webbplatser hanterar dina uppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Innan du använder respektive webbplats bör du läsa deras integritetspolicy angående hur de behandlar dina uppgifter.

 

Minderåriga

Om du är 16 år eller yngre får du bara använda vår webbplats under övervakning av förälder eller annan förmyndare.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Alla ändringar publiceras på vår webbplats. Vi använder aldrig dina uppgifter för andra syften utan tillåtelse.

Du rekommenderas därför att regelbundet titta igenom denna integritetspolicy så att du blir medveten om ändringarna.

 

Datainspektionen

Vi hjälper dig naturligtvis gärna om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte skulle bli nöjd med resultatet från oss har du enligt sekretesslagen rätt att skicka ett klagomål till den statliga förvaltningsmyndigheten Datainspektionen. Du kan kontakta Datainspektionen angående detta.

 

Ikraftträdandedag

Uppdaterad maj 2018

Läs mer:

 • Kakpolicy
 • Användarvillkor

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase