08 - 503 05 300
Kontakta oss

Industri - Kartong

Buntning av kartong eller papper

Wellpapplådor och ark lämnar normalt produktionslinjen i buntar eller staplar och bandas därefter i en halv- eller helautomatisk bandningsmaskin. Tillverkningsbatch och produktens storlek tillsammans med tillverkningshastigheten avgör om en halv- eller helautomatisk bandningsmaskin skall användas.

Normalt säkras wellpapprodukten på pall med 2 till 4 bandomslag. Om en kombinerad bandning- och kompressions maskin används trycks wellpapprodukten först ihop innan bandning, detta skapar en hårt packad pall som enklare kan staplas vid transport och lagerföring.

Skydd av pall

När lasten med wellpapprodukter har säkrats på pall är det en bra idé att också skydda godset mot smuts och fukt. Sträckfilmning i kombination med toppfilm är den lämpligaste metoden för detta. Först placeras ett toppfilmsark på pallen och därefter sträckfilmas pallen med maskin eller handavrullare. I det flesta fallen ger detta ett fullgott skydd mot väta och smuts, en annan fördel är också att laststabiliteten förbättras.

Bläckstrålemärkning / Coding

Papper är förmodligen det mest använda förpackningsmaterialet i världen. Det är relativt billigt, lätt att använda och lättillgängligt. Papper är också mycket lämpligt för codingmärkning med bläckstråleskrivare. Cyklop ebjuder flera lösningar för att skriva ut önskad text på pallgods eller kartong.

Vill du veta mer om coding-märkning på papper eller kartong? Kontakta oss!

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase