BANDNINGSMASKINER: AMPAG BOXER II-Y

Motståndskraftig för damm, sand och smuts

Ampag Boxer II-Y är en pålitlig bandningsmaskin med ett sidomonterat bandningshuvud. Eftersom bandspänningen är lätt att variera, kan Ampag Boxer II-Y användas för att banda ett brett utbud av produkter. Den automatiska bandningsmaskinen Ampag Boxer II-Y är användbar i många branscher. Denna maskin är mycket enkel att integrera i en helautomatisk packningslinje.

  • För PP band:  5 – 9 – 12 – 16 mm
  • Upp till 35 cykler / min
  • Automatisk bandinföring vid ett införingsfel
  • Sidoförslutning – motståndsktaftig mot damm, sand och smuts
  • Automatisk återmatningsfunktion vid ett utmatningsfel
  • Steglös bandspänningsinställning
  • Snabbuppvärmningssystem (inom 25 sek)
Cyklop.
16557
Broschyr

Begär information!

Relaterade produkter