BANDNINGSMASKINER: GOLIAT SPECIALMASKINER

Goliat utvecklar och tillverkar kundanpassade maskiner till olika branscher, bl.a. stålindustrin, kopparindustrin, sågverk/hyvlerier och andra industrier.

Det är mestadels maskiner för olika typer av bandning, men också maskiner för täckning av gods med emballageplast. Godset som bandas i maskinerna kan vara allt från stora till små spolar, råkoppar, plåt, stång/rör, virkespaket, skivor, brädor/lister, buntar, byggvaror, livsmedel m.m. Dimensionen på godset som bandas alternativt täcks med plast kan vara allt från några meter i bredd ned till någon decimeter, samt kan vara placerat på alternativt utan pall m.m. Godsets vikt kan variera från ca 1 kg upp till ca 30 ton. Banden kan vara allt från stålband B=32 mm, PET-band B=9-19 mm, ned till PP-band B=9-16 mm.

Fördelar:

Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar, med lång erfarenhet och stor kunskap av att utveckla och konstruera maskiner. Vi har även stor erfarenhet av enstyckstillverkning av maskiner och det har även vår mekaniska verkstad. Efter samtal och överenskommelse med kunden så bestämmer vi om projektet är genomförbart både tekniskt, ekonomiskt och tidsmässigt.

Cyklop
26489
Broschyr

Önskar du mer information? Kontakta oss nedan.