BANDNINGSMASKINER: GOLIAT SPECIALMASKINER

Goliat utvecklar/tillverkar kundanpassade maskiner till olika brancher bl a stålindustrin, koppar-industrin, sågverk/hyvlerier, och annan industri

Det är mestadels maskiner för olika typer av bandning, men också maskiner för täckning av gods med emballageplast. Godset som bandas i maskinerna kan vara allt från stora- till små coil, råkoppar, plåt, stång/rör, virkespaket, skivor, bräder/lister, buntar, byggvaror, livsmedel mm. Dimensionen på godset som bandas alt täckas med plast kan vara allt från några meter i bredd ner till någon decimeter, och det kan vara placerat på pall alt utan pall mm. Godsets vikt kan variera från ca 1 kg upp till ca 30 ton. Banden kan vara allt från stålband B=32 mm, pet-band B=9-19 mm, ner till pp-band B=9-16 mm.

Fördelar:

Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap av att utveckla och konstruera maskiner. Vi har stor erfarenhet av enstyckstillverkning av maskiner, och det har även vår mekaniska verkstad. Efter samtal och överenskommelse med kunden så bestämmer vi om projektet är genomförbart både tekniskt, ekonomiskt och tidsmässigt.

Cyklop.
26489
Broschyr

Begär information!