BANDNINGSVERKTYG: KO 16

Bandingsverktyg för 16 mm plast band

KO 76 är ett lätt bandningsverktyg, lämplig för 16 mm plast band. KO 76 är snabb och enkel att använda. Åtdragning, förslutning (med plomb) och klippning görs med en hand.

Pour des bandes en PP et PET de 16 mm

  • För PP och PET band 16 mm
  • Tyngre version av KO 76
  • Snabb och enkel att använda
  • Kombinerad manöverspak
  • För mindre antal bandningar per dag
  • För lätta och medeltunga applikationer
Cyklop.
16652
Broschyr

Begär information!

Relaterade produkter