Fyllnadspapper: PAPERplus PAPILLON

Fyllnadspapper: PAPERplus PAPILLON

Cyklop levererar samtliga produkter från Storopack i Sverige.

Tack vare sin speciella form erbjuder Storopacks fyllnadspapper från PAPERplus Papillon-systemet optimalt skydd för smått och medelstort transportgods. Det lämpar sig för att fylla ut tomrum och linda in produkter, har en stor volym men samtidigt låg vikt och är särskilt mjukt och flexibelt. PAPERplus Papillon-maskinen finns i flera olika modeller och är enkel att anpassa till kundens specifika behov.

Tre driftlägen underlättar en behovsanpassad produktion av fyllnadspapper direkt vid förpackningsstationen. Själva systemet har en kompakt, platssparande design. I kombination med ett transportsystem och en lagringsbehållare kan en enda PAPERplus Papillon-maskin försörja flera förpackningsstationer med material på samma gång. Det speciella kraftpapper som används av PAPERplus Papillon för att skapa pappersdämpning finns i brunt, rött, svart och vitt.

Fördelar med fyllnadspapper PAPERplus PAPILLON:

Miljövänlighet: Fyllnadspapperet är del av kretsloppet för pappersåtervinning och fullt återvinningsbart.

Överlägsen prestanda: utmärkt skydd och tryckhållfasthet.

Effektivitet: skrynklingsteknik för maximalt materialutnyttjande.

Tillförlitlighet: hög tillgänglighet tack vare avancerad teknik.

Ergonomi: med hjälp av till exempel pekpanel, fotpedal och  ljuddämpning.

Image: användning av papper ger ett bättre intryck hos slutkunden.

Läs mer i Storopacks produktkatalog här – Cyklop AB levererar samtliga produkter från Storopack i Sverige.

Cyklop
195628
Broschyr

Önskar du mer information? Kontakta oss nedan.