BANDNINGSVERKTYG FÖR STÅLBAND: CR 25

För oregelbundet gods
CR 25 är en pneumatisk handapparat för runt och oregelbundet gods, med plomb.
  • För stålband 13 – 16 – 19 mm
  • Kompakt och mångsidigt
  • Mycket lämpligt för runt eller oregelbundet gods
  • Åtdragningskraft på upp till 3 300 N
  • För plomber
  • Pneumatisk
Cyklop.
16485
Broschyr

Begär information!

Relaterade produkter