BANDNINGSVERKTYG FÖR STÅLBAND: PN 6 & PVO

Pneumatisk bandning av tunga och oregelbundna produkter

PN 6 och PVO är pneumatiska bandningsmaskiner för tunga, runda och oregelbundet format gods och förpackningar. Kan spänna upp till 10 kN.

  • För stålband 19-32 mm
  • Spännkraft upp till 8 100 N
  • Låsplomb krävs
Cyklop.
53524
Broschyr

Begär information!