Cyklop är medlem i Eumos

  |  
Cyklop

Den globala pandemin, Covid– 19 har haft en enorm effekt på vårt konsumentbeteende. Aldrig tidigare har E-handeln vuxit så kraftigt som under 2020. Med den växande handeln står företag nu inför en betydande logistisk utmaning – att skicka varor var som helst i världen. Under transport står paket inför ett antal faktorer som kan leda till att både personer och varor skadas, såsom fukt, temperaturförändringar, accelerationer, inbromsningar, godssäkring etc.  

Att ha bra emballering och att kunna kontrollera förhållandena under distributionsprocessen förhindrar skador på varor och last för företaget vilket i sin tur leder till lägre kostnader. Dessutom påverkar allt detta transportsäkerheten. 

Industriella fordon är involverade i ca 16% av olyckorna med dödsfall och 1 av 4 har godssäkring som en grundorsak. Instabila pallar ökar inte bara risken för vägtrafikolyckor utan gör också lastning och lossning farlig och kan också leda till farliga situationer vid lagring. 

Europaparlamentet har upprättat direktiv om teknisk vägkontroll av kommersiella fordon på Europas vägar. Syftet är att öka transportsäkerheten med sikte mot noll dödsfall på vägarna.  

20 maj 2018 trädde Transportstyrelsens förordning 2017:25 i kraft. Den statuerar att kontroller av vägtransporter även ska omfatta lastsäkring. Transportföretag skall säkerställa att surrningsutrustning skall vara uppmärkta på ett definierat sätt. Avsändaren av pallgods skall säkerställa att godset tål angivna belastningar utan att lastförskjutningar blir större än vad som anges. D.v.s. en tillräcklig laststabilitet och förankring mot pall. Inspektörer kan belägga fordonet med körförbud om de bedömer att lasten inte är stabil.  

EUMOS har ständigt arbetat med lastexperter för att förbättra säkerhetsstandarderna i Europa och har varit en drivande kraft i utvecklingen av flera standarder för godssäkerhet. Cyklop är medlem och expertrådgivare i Eumos och som en del av Eumos delar vi deras engagemang för EU: s mål och vision med noll dödsfall 

EUMOS och dess medlemmar delar den gemensamma visionen om att rädda liv genom att förbättra logistisk säkerhet. Alla medlemmar är engagerade och bidrar med sin expertis för att stödja det gemensamma intresset för att minska antalet dödsfall i logistikkedjan. Vi gör detta genom att maximera standarderna för godssäkerhet. 

Vi kan hjälpa dig att få ett lastcertifikat enligt EUMOS-direktiv. https://eumos.eu Du kan också använda vårt testcenter för att testa och optimera inplastningen av dina pallar. 

Eumosinlägg

Nya kartongförslutare!