Cyklop är medlem i EUMOS

  |  
Cyklop

Den globala pandemin, covid-19 har haft en enorm effekt på vårt konsumentbeteende. Aldrig tidigare har e-handeln vuxit så kraftigt som under 2020. Med den växande handeln står företag nu inför en betydande logistisk utmaning – att leverera varor över hela världen. Under transport står paket inför ett antal faktorer som kan leda till att både personer och varor skadas, såsom fukt, temperaturförändringar, accelerationer, inbromsningar, godssäkring etc.

Att ha bra emballering och att kunna kontrollera förhållandena under distributionsprocessen förhindrar skador på varor och last för företaget, vilket i sin tur leder till lägre kostnader. Dessutom påverkar allt detta transportsäkerheten.

Industriella fordon är involverade i ca 16% av olyckorna med dödsfall, och en av fyra har bristande godssäkring som en grundorsak. Instabila pallar ökar inte bara risken för vägtrafikolyckor utan gör också lastning och lossning farlig och kan också leda till farliga situationer.

Europaparlamentet har upprättat direktiv om teknisk vägkontroll av kommersiella fordon på Europas vägar. Syftet är att öka transportsäkerheten med sikte mot noll dödsfall på vägarna.

20 maj 2018 trädde Transportstyrelsens förordning 2017:25 i kraft. Den statuerar att kontroller av vägtransporter även ska omfatta lastsäkring. Transportföretag ska säkerställa att surrningsutrustning är uppmärkta på ett definierat sätt. Avsändaren av pallgods skall säkerställa att godset tål angivna belastningar utan att lastförskjutningar blir större än vad som anges. D.v.s. en tillräcklig laststabilitet och förankring mot pall. Inspektörer kan belägga fordonet med körförbud om de bedömer att lasten inte är stabil.

EUMOS har ständigt arbetat med lastexperter för att förbättra säkerhetsstandarderna i Europa och har varit en drivande kraft i utvecklingen av flera standarder för godssäkerhet. Cyklop är medlem och expertrådgivare i EUMOS, och som en del av EUMOS delar vi deras engagemang för EU:s mål och vision med noll dödsfall.

EUMOS och dess medlemmar delar den gemensamma visionen om att rädda liv genom att förbättra logistisk säkerhet. Alla medlemmar är engagerade och bidrar med sin expertis för att stödja det gemensamma intresset för att minska antalet dödsfall i logistikkedjan. Vi gör detta genom att maximera standarderna för godssäkerhet.

Vi kan hjälpa dig att få ett lastcertifikat enligt EUMOS-direktiv: https://eumos.eu
Du kan också använda vårt testcenter för att testa och optimera inplastningen av dina pallar, kontakta oss så hjälper vi dig.

Eumosinlägg

Nya kartongförslutare!