Kraftiga höjningar av råvarupriser

  |  
Cyklop

Trots utmaningarna som 2020 burit med sig har vi på Cyklop gjort allt vi kan för att bibehålla en attraktiv prisnivå på våra produkter. Under större delen av 2020 var det en relativ stabil prisbild av Polyeten som används till sträckfilm.

I takt med att världssituationen utvecklades under året och särskilt hösten 2020 har råvarupriserna stigit kraftigt på grund av minskad världsproduktion, ett kraftigt underskott av etylen och en ökad efterfrågan på produkter av PE.

På grund av de stigande priserna på råvarumarknaden, har våra leverantörer meddelat och genomfört prisökningar. Vi blir därför tvungna att justera våra priser till våra kunder omgående.
Om du har några frågor eller funderingar så hör av dig till din kontaktperson på Cyklop.

Björn Larsson
Försäljningsdirektör
Cyklop AB

Rätt sträckfilm, en viktig produkt till en trygg lastsäkring.