Tips för att använda en sträckfilmsmaskin!

  |  
Cyklop

En halvautomatisk sträckfilmsmaskin är ett praktiskt verktyg för att säkra och stabilisera laster under transport. Dessa maskiner använder sträckfilm som viras runt en last för att ge extra stöd och skydd mot potentiella skador.

Maskinerna är relativt enkla att använda, men det finns några viktiga tips att tänka på för säker och effektiv användning.

7 steg för att plasta in med en sträckfilmsmaskin:

  1. Placera sträckfilmsmaskinen på en plan yta och se till att den står stabilt och stadigt. Justera höjden på sträckfilmsdispensern och vridbordet efter storleken på din last.
  2. Kontrollera försträckningsinställningarna. Försträckningen bör ställas in till rätt nivå för storleken och vikten på lasten. För mycket försträckning kan göra att sträckfilmen går sönder, medan för liten försträckning kan resultera i en dåligt inlindad last.
  3. När maskinen och sträckfilmens försträckning är korrekt inställd, se till att sträckfilmsrullen är korrekt riktad och sitter i dispensern innan du påbörjar inlindningsprocessen.
  4. Starta lindningsprocessen genom att trycka på startknappen på kontrollpanelen. Vridbordet börjar rotera och sträckfilmsdispensern börjar röra sig runt lasten. När dispensern rör sig upp- och ner appliceras sträckfilmen på lasten.
  5. Övervaka lindningsprocessen noga och justera försträckningen och hastigheten på dispensern om det behövs. Om rullen går sönder eller trasslar till sig, stoppa maskinen och åtgärda problemet innan du fortsätter.
  6. När lasten är helt inlindad, klipp av sträckfilmen och fäst änden vid lasten. Detta förhindrar att sträckfilmen fransar sig och säkerställer att lasten förblir säkrad under transport.
  7. När lindningsprocessen är klar, ta försiktigt bort lasten från vridbordet och säkra den för transport. Var noga med att kassera överflödig sträckfilm på rätt sätt då den kan utgöra en potentiell halkfara om den lämnas på golvet.

Att använda en halvautomatisk sträckfilmsmaskin kräver alltså uppmärksamhet för detaljer, men genom att följa dessa tips kan du säkerställa att ditt gods blir säkert förpackat och skyddat under transporten.

Automatisering i förpackningar?

Att automatisera en förpackningslinje kan vara mycket fördelaktigt. Genom att arbeta mer effektivt kan du spara in på kostnader, öka produktiviteten och kompensera för personalbrist.

Vi ger dig därför gärna råd för att automatisera din förpackningslinje och åtgärda eventuella brister. Kontakta Cyklop här.