GOLIAT EMBALLAGEUTLÄGGARE

Helautomatisk emballageutläggare

Goliat helautomatiska emballageutläggare, typerna EU-2500, EU-3400 och EU-3700, används främst inom virkesindustrin. Maskinen består av en portalram med en driven rulle som synkoniserat matar ut filmen på paketet och en skärmekanism för skärning av filmen till storlek. Maskinen kan levereras i utförande singel eller dubbel. Singelverisionsmaskinen har en rulle i ingrepp och en rulle upphängd i reserv. Dubbelversionsmaskinen har två rullar i drift och två upphängda reservrullar. Reservrullarna minskar stopp i produktionen när en rulle är tom och behöver bytas ut. Topptäckningen appliceras automatiskt när paketet passerar maskinen. Matningshastigheten kan justeras till ca 35 m / min via en frekvensomformare.
Användningen av toppkvalitetsfilm med en ungefärlig tjocklek på 80 μm är viktigt för att garantera att maskinen fungerar korrekt. Maskinen levereras normalt med en portal ram, vilket gör att det går att passera under maskinen, men som ett alternativ kan den levereras bara med rullhållaren inklusive skärmekanism. Maskinen kan också monteras på en lyft, för förenklad laddning.

Maskinen kan även förses med säkerhetsutrustning (säkerhetslucka, skyddsglas, fallskydd) om den inte är placerad i en höjd av 2,7 m över golvytan.

  • Lämplig för virkesindustrin
  • Kan levereras i singel- eller dubbelutförande
  • Topptäckning appliceras automatiskt
Cyklop.
26480

Begär information!