BANDNINGSVERKTYG FÖR STÅLBAND: CR 24

För tungt och oregelbundet gods

CR 24 är en pneumatisk handapparat för runt och oregelbundet gods, med plomb.

  • För stålband 19 mm
  • Kompakt och mångsidigt
  • Mycket lämpligt för runt eller oregelbundet gods
  • Spännkraft upp till 7,000 N
  • För plomber
  • Pneumatisk
Cyklop.
16484
Broschyr

Begär information!

Relaterade produkter