Hur du förhindrar skador på ditt gods.

  |  
Cyklop

Fördelarna är självklart många med att lasta ditt gods på pall inför transport och lagring. Förutom att du kan enkelt flytta större mängd gods effektivt så blir det även enklare att frakta och lagra dina varor.

Pallgods hanteras enkelt över alla delar som utgör din leveranskedja och pallar ger ditt gods ett bättre skydd, Men bara när de är packade och säkrade ordentligt. Trasigt eller skadat gods skapar utmaningar för företagen. Kunder blir upprörda, förtroendet mellan affärspartners kan försämras, kostnader stiger och arbetsmiljön försämras då risken för personskador ökar.

Det finns bra beprövade metoder som du kan följa för att minimera risken för skador på ditt gods.

Du skall alltid stapla pallen med tyngre föremål på botten. Tänk även på att säkra godset ordentligt på själva pallen. Vid transport kan pallen förbli på plats men godset kommer att förflytta sig om det inte är säkrat ordentligt. Att stapla rätt och säkra godset ger dig en mycket mer stabil och välbalanserad pall vilket bidrar till en mindre risk vid farliga situationer som exempelvis vid lagring, inbromsningar och undanmanövrar.

Använd kantskydd för ett extra stöd när du ska hantera ömtåligt eller tungt gods. Kantskydden förstärker hörnen på din pall och ger ett extra skydd. Kantskydden hjälper även till att förstärka pallens struktur vilket hindrar remmar och sträckfilm att skada eller krossa ditt gods.

Använd rätt sträckfilm med rätt försträckning anpassad för ditt gods. Det är viktigt att du plastar in ditt gods på rätt sätt oavsett om du gör det för hand eller maskin. Rätt inplastad pall kan kompensera för en dåligt staplad pall. Felinplastade pallar kostar företagen oerhört mycket pengar varje år och ökar risken för personskador vid farliga situationer.

Varor och produkter som levereras i perfekt skick håller kunder och leverantörer nöjda samtidigt som de hjälper dig att undvika höga kostnader i form av returer, återköp eller reparation. En korrekt säkrad pall ger dig också ett ökat förtroende hos dina kunder och partners. När de vet att de kan få sina varor i tid och oskadade får du en långsiktig partner.

Om du har några fler funderingar eller frågor så tveka inte på att kontakta oss.

Vi hjälper dig gärna!

Cargodamage