Förhindra skador på ditt gods

  |  
Cyklop

Fördelarna med att lasta ditt gods på pall inför transport och lagring är många. Förutom att du enkelt kan flytta en större mängd gods effektivt så blir det också lättare att frakta och lagra dina varor.

Pallgods hanteras smidigt genom alla delar som utgör din leveranskedja och ger ditt gods ett bättre skydd, men bara när de är packade och säkrade ordentligt. Trasigt eller skadat gods skapar stora utmaningar för företagen. Kunder blir upprörda, förtroendet mellan affärspartners kan försämras, kostnader stiger och arbetsmiljön försämras då risken för personskador ökar.

Det finns bra och beprövade metoder som du kan följa för att minimera risken för skador på ditt gods.
Pallen ska alltid staplas med de tyngsta föremålen längst ned. Tänk också på att säkra godset på själva pallen – under transport kan pallen förbli på plats, men godset kommer att förflytta sig om det inte är ordentligt säkrat. Genom att stapla och säkra godset korrekt får du en mer stabil och välbalanserad pall, vilket minskar risken för farliga situationer vid lagring, inbromsning och undanmanövrar.
Använd kantskydd för ett extra stöd när du ska hantera ömtåligt eller tungt gods. Kantskydden förstärker hörnen på din pall och ger ett extra skydd. De hjälper även till att förstärka pallens struktur vilket hindrar att remmar och sträckfilm skadar eller krossar godset.

Använd rätt sträckfilm med försträckning som är anpassad för ditt gods. Det är viktigt att plasta in ditt gods på rätt sätt oavsett om du gör det för hand eller maskin. En korrekt inplastad pall kan kompensera för en dåligt staplad pall. Pallar som är dåligt inplastade kostar företag oerhört mycket pengar varje år, och ökar dessutom risken för personskador.

Varor och produkter som levereras i perfekt skick håller kunder och leverantörer nöjda, samtidigt som de hjälper dig att undvika höga kostnader i form av returer, återköp eller reparation. En korrekt säkrad pall kan också ge ett ökat förtroende hos kunder och partners. Genom att leverera oskadda varor i tid får du långsiktiga partners.

Om du har några fler funderingar eller frågor så tveka inte på att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Cargodamage