Inneslutningskraft

  |  
Cyklop

Pallar under transport får genomgå hårda prövningar och får utstå stora påfrestningar.

Du som avsändare behöver säkerställa att pallen har en tillräcklig stabilitet för en säker transport.

Med Inneslutningskraft menas den totala kraften som appliceras på din last. Det är alltså det som håller ihop din pall under transport.

Vikt på lasten och nödvändig stabilitet definierar rätt mängd inneslutningskraft för en last.

Om inneslutningskraften är för låg så finns det stor risk att lasten förskjuts och skadas under transporten. Vid för hård inneslutningskraft är risken att lådorna krossas och produkter skadas.

Vanliga problem orsakat av dålig laststabilitet:

Sträckfilmens inneslutningskraft är ojämn från topp till botten på pallen, ojämnt fördelad inneslutning kan orsaka lastförskjutning

Sträckfilmen överlappar inte korrekt, om filmen inte överlappar korrekt så skapar det svaga områden vilken kan resultera i lastförskjutning.

Filmen lindas inte ned på pallen och säkrar därmed inte lasten korrekt. Detta kan resultera i att lasten förskjuts över pallen.

Filmen spänns åt för mycket och ger en för hög inneslutningskraft. För mycket kraft kan orsaka produktskador och krossade lådor.

Läs mer om sträckfilm och hur du förhindrar skador på ditt gods.

Kontakta oss för experthjälp gällande laststabilisering.