08 - 503 05 300
Kontakta oss

Vill du göra besparingar?

Har ni en sträckfilmsmaskin? Då kan det vara en bra idé att se över inställningarna och sträckfilmen ni använder.

Alltför ofta ser vi maskiner som inte använder alla funktioner eller rätt typ av sträckfilm. Ett resultat av detta är att kostnaden för varje pall blir onödigt hög med stor miljöbelastning som följd.

Cyklop erbjuder rådgivning för att optimera er sträckfilmsmaskin och hitta rätt sträckfilm för era behov. Vi analyserar er nuvarande situation och produkterna ni använder, och föreslår därefter förbättringar för att få en stabil pall som uppfyller EUMOS-kraven till ett kostnadseffektivt pris.

Nuvarande situation

Vi går igenom er nuvarande sträckfilmningsprocess; hur mycket sträckfilm används per pall, vilken försträckning används, vilken filmspänning uppnås på godset, vilket sträckfilmningsmönster används och vilka möjligheter finns med den aktuella maskinen.

Genom att titta på dessa värden i detalj skapar vi oss en bild över hur ekonomiskt och säkert ni sträckfilmar ert gods och kan därefter föreslå eventuella förbättringar.

Förbättringar

Dessa är de fyra vanligaste slutsatserna vi brukar komma fram till:

  1. Inga ändringar är nödvändiga. Vi ser inga möjliga förbättringar då era förutsättningar redan är optimala.
  2. Byte av sträckfilm. Rådet kan vara att använda en annan sorts film, t.ex. en tunnare film. Detta kan leda till en lägre miljöbelastning med samma slutresultat och besparingar då en tunnare och billigare film kan användas.
  3. Optimera maskinens inställningar. Genom att justera sträckfilmsmaskinen korrekt kan besparingar uppnås. Till exempel, med hjälp av ett annat sträckfilmningsmönster eller genom att uppnå en högre försträckningsprocent. Ibland sammanfaller detta med att välja en annan film.
  4. Uppgradera maskinen. I vissa fall är det ekonomiskt försvarbart att köpa en ny sträckfilmsmaskin. En av de främsta anledningarna till detta är att en ny maskin kan uppnå högre försträckningsgrad, något som resulterar i en förbrukningsbesparing. I många fall kan en ny sträckfilmningsmaskin betala sig snabbt.

Kontakta oss för en skräddarsydd rådgivning.

CYKLOP GUIDERAR DIG UNDER HELA FÖRPACKNINGSPROCESSEN
FRÅN RÅDGIVNING, INKÖP, INSTALLATION TILL SERVICE OCH UNDERHÅLL

Mer än 100 års erfarenhet!

Vi har arbetat inom förpackningsindustrin i mer än 100 år. Från design till produktion i våra egna fabriker och från den minsta enheten till den största automatiska maskinen. Vi arbetar för stora och små kunder som arbetar i alla möjliga branscher. Vi har verkligen sett allt.

Nyfiken om våra historier? Kontakta oss!

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase