08 - 503 05 300
Kontakta oss

Vill du göra besparingar?

Har ni en sträckfilmsmaskin? Då kan det vara en bra idé att titta närmre på denna och sträckfilmen ni använder.

Vi ser ofta maskiner hos våra kunder som inte använder alla funktioner eller rätt typ av sträckfilm. Ett resultat av detta är att kostnaden för varje pall blir onödigt hög med stor miljöbelastning som följd.

Cyklop kan erbjuda er rådgivning för att hitta rätt sträckfilm för era behov. Vi analyserar er nuvarande situation och produkterna ni använder och kan därefter föreslå ändringar och förbättringar för att få en stabil pall som uppfyller EUMOS kraven till ett kostnadseffektivt pris.

Nuvarande situation

Vid vår analys kommer vi gå igenom er nuvarande sträckfilmningsprocess; hur mycket sträckfilm används per pall, vilken försträckning används, vilken filmspänning uppnås på godset, vilket sträckfilmningsmönster används och vilka möjligheter finns med den aktuella maskinen.

Genom att titta på dessa värden i detalj skapar vi oss en bild över hur ekonomiskt och säkert ni sträckfilmar era pall och kan därefter föreslå eventuella förbättringar.

Förbättringar

I princip finns det fyra möjligheter som vi kan diskutera med er:

  1. Ändra ingenting. Vi ser inga möjligheter till förbättringar.
  2. En annan sträckfilm. Rådet kan vara att använda en annan sorts film, t.ex. en tunnare film. Detta kan leda till en lägre miljöbelastning med samma slutresultat och besparingar då en tunnare och billigare film kan användas.
  3. Korrekt inställning av maskinen. Genom att justera sträckfilmsmaskinen korrekt kan besparingar uppnås. Till exempel, med hjälp av ett annat sträckfilmningsmönster eller genom att uppnå en högre försträckningsprocent. Ibland sammanfaller detta med att välja en annan film.
  4. En annan maskin. I vissa fall är det ekonomiskt försvarbart att köpa en ny sträckfilmsmaskin. En av de främsta anledningarna till detta är att en ny maskin kan uppnå högre försträckningsgrad, något som resulterar i en förbrukningsbesparing. I många fall kan en ny sträckfilmningsmaskin betala sig snabbt.

Vill du ha skräddarsydda filmråd? Vänligen kontakta oss.

CYKLOP GUIDERAR DIG UNDER HELA FÖRPACKNINGSPROCESSEN
FRÅN RÅDGIVNING, INKÖP, INSTALLATION TILL SERVICE OCH UNDERHÅLL

Mer än 100 års erfarenhet!

Vi har arbetat inom förpackningsindustrin i mer än 100 år. Från design till produktion i våra egna fabriker och från den minsta enheten till den största automatiska maskinen. Vi arbetar för stora och små kunder som arbetar i alla möjliga branscher. Vi har verkligen sett allt.

Nyfiken om våra historier? Kontakta oss!

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase