08 - 503 05 300
Kontakta oss

Vad är bandning?

Bandning är en process där ett metall-, pappers- eller plastband placeras runt en produkt eller pall för att hålla ihop godset.

Den främsta anledningen till att banda gods är förberedelse inför transport eller uppställning på lager. Detta skall göras på ett snabbt och effektivt sätt utan att orsaka några produktskador.

Varför använda bandning?

Exempel på konkreta tillämpningar av bandning är:

 • Stänga lådor och transport-container
 • Bunta ihop för hantering och leverans: tidningar, rör, timmer, betongblock
 • Fästa/säkra föremål på pallar och lådor
 • Förstärkning av pall- och pallkrage
 • Fästa föremål på fordon och släpvagnar med platt lastplattform
 • Säkra enhetslaster som tegelstenar och planglas
 • Hålla ihop rullar av stål eller papper
 • Lyfthjälpmedel, t.ex. för takplattor eller tidningar
 • Stöldskydd – när bandet tagits bort är det omedelbart synligt

Hur fungerar det?

Med hjälp av en apparat eller maskin dras ändarna mot varandra för att bygga upp bandspänningen. Bandet placeras runt produkten (horisontellt eller vertikalt) och ändarna svetsas eller förseglas ihop med plomb/tvärsnitt. Därefter skärs överskottsmaterialet av.

Bandning är lämplig för alla typer av material, storlekar och former. Här kan du se flera videor som visar hur bandningsprocessen fungerar.

Vilket band är det mest lämpliga?

PP-, PET-, pappers- eller stålband? Vilken bredd och tjocklek? Manuell eller mekanisk bandning? Det rätta valet beror på olika faktorer, till exempel:

 • Hur tung är lasten?
 • Är lasten stabil eller instabil?
 • Deformeras lasten?
 • Hur lång tid tar transporten?
 • Hur ofta lastas och lossas det?
 • Är lasten bräcklig eller skadas den lätt?
 • Var kommer den att lagras: Inomhus eller utomhus? Omgivande faktorer?
 • Hur länge kommer lasten att lagras?
 • Hur appliceras bandet: manuellt eller automatiskt?
 • Vilken kapacitet krävs i antal per dag?
 • Var sker bandningen: stationär plats eller varierande?

Att välja den bästa lösningen för dig är komplex och kräver erfarenhet. Vi ser fram emot att ge dig råd, utan någon skyldighet.

Vänligen kontakta oss via 08-503 05 300 eller via order@cyklop.se

Verktyg & Maskiner

För att applicera bandningsmaterial krävs en handhållen apparat eller maskin. Klicka nedan för mer information om de olika lösningarna.

Förutom apparater, maskiner och förbrukningsmaterial har vi också ett antal verktyg som gör det lättare att banda. Klicka här för att se alla tillbehör för bandning.

Förbrukningsmaterial

De vanligaste typen av band är Polypropylen (PP), Polyester (PET), pappersband och stålband. De har alla sina unika egenskaper, applikationsområden och fördelar/nackdelar.

Stålband

Stål är det äldsta och starkaste bandet som finns tillgängligt. Stålband är konstruerat för extrema arbetsuppgifter, för vilket ett tungt eller väldigt fast band behövs, varigenom en hög hållfasthet och minimal sträckning krävs eller när produkten kan vara vass eller varm.

Polypropylen-band

Polypropylen- eller PP-band är de vanligaste banden och används i ett brett spektrum av industrier. PP är speciellt konstruerat för lätta och medeltunga laster och har en utmärkt prestanda under normala förhållanden.

Polyester-band

Polyester är det starkaste plastbandet, starkare än polypropenband och en bra ersättning för stålband. Den används ofta för tunga laster som kräver hög spänning under hantering, transport och förvaring.

Pappersband

Pappersband är det miljövänligaste alternativet. Pappersbandet ger en stark förslutning och har en miljömässig fördel då både band- och kartong kan återvinnas samtidigt.

Råd

Letar du efter skräddarsydda råd eller vill du ha mer information om vad som är bäst för dig? Från den enklaste handutrustningen till stora projektsystem, våra experter är redo att ge dig goda råd.

Vänligen kontakta oss för mer information!

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase