08 - 503 05 300
Kontakta oss
 • Home
 • Vad är sträckfilmning?

Vad är sträckfilmning?

Sträckfilmning är en teknik där tunn plastfilm sveps runt en pall eller produkt. Detta kan göras manuellt eller automatiskt. Olika termer används, såsom emballage, emballeringsfilm, sträckfilmning och pallfilmning, men de betyder alla samma sak. Genom rätt sträckfilmning är det möjligt att klara av det nya regelverket för laststabilitet enligt EUMOS 2018 som ställer stora krav på sträckfilmsmaskinen och sträckfilmen, för att få den bästa laststabiliteten, godssäkringen. Det innebär att pallen kommer vara optimalt filmoptimerad. Pallen klarar stötar och smällar samtidigt som man minskar transportskador. Sträckfilmen skyddar även emot smuts och damm.

Det främsta målet är att emballera produkterna ordentligt (Eumos), för att minska transportskador eller skador på person eller annan utrustning för att ge lägsta totalkostnad per pall och samtidigt upprätthålla lastsäkerhetskraven på transporter mellan A till B.

Varför använda sig av sträckfilmning?

Sträckfilmning är en relativt billig och enkel metod att använda för att säkerställa både jämt och oregelbundet gods. Andra fördelar med sträckfilmning är:

 • Det är en stabil, komplett förpackning
 • Det är en relativt billig transportförpackning
 • Erbjuder skydd mot smuts och skador
 • Lämplig för ömtåliga produkter
 • Mycket lämplig för att hålla ihop produkter
 • Flexibel: spänningen och mängden film är ofta lättjusterad
 • Lämplig för ett brett utbud av produkter: från lådor till dörrar.
 • Genom sträckfilmning med en färgad film kan produkten skyddas från insyn för att förhindra stöld

Hur fungerar det?

Några skikt av film sveps runt godset för hand eller med hjälp av en sträckfilmsmaskin. Allt detta ger stabilisering och skydd.

Förutom emballering för hand finns det ett antal sträckfilmsmaskiner: halvautomatisk-, arm-, ring-, robot- och horisontell sträckfilmsmaskin. Varje modell av sträckfilmare har sina egna specifika egenskaper. Klicka här för mer information om våra sträckfilmsmaskiner.

Vad är en bra sträckfilmning?

En bra sträckfilmning innebär att filmen är så åtsittande som möjligt runt godset, utan att skada produkten. Dessutom är stabiliteten bra, lasten är förbunden som till exempel till en pall, det finns inga lösa filmändar och det ser presentabelt ut. Allt detta till lägsta möjliga kostnad per pall / last. Det är en bra emballering. Detta resultat uppnås genom noggrann samordning av olika element:

 • Vad är lasten?
 • Vad är den nödvändiga försträckningen?
 • Vilken filmspänning krävs?
 • Vilket sträckfilmsmönster?
 • Vilket sätt för att hålla fast vid pallen behövs?

Vad är försträckning?

Försträckning är en term som ofta används vid sträckfilmning. Försträckning innebär att sträckfilmen sträcker sig, från 1 meter film ” så blir det mer film”. Försträckning syftar till att spara sträckfilm och öka lastens stabilitet. Mängden försträckning anges i en procentandel som sträcker sig från 0% till 400%.

 • 0% försträckning – 1 meter film förblir 1 meter film
 • 200% försträckning – 1 meter film blir 3 meter film
 • 300% försträckning – 1 meter film blir 4 meter film
 • 400% försträckning – 1 meter film blir 5 meter film

Genom att använda rätt försträckning kan den totala besparingen på emballeringskostnaden öka till 80%! Kontakta oss för kostnadsfri hjälp med att optimera er sträckfilmsförbrukning och laststabilitet.

Förbrukningsmaterial

Olika termer används för förbrukningsmaterial. De mest använda är: emballeringsfilm, sträckfilm och sträckfolie. Vi använder termen sträckfilm.

Klicka här för mer information om vilka sorter av film det finns och vilka faktorer som är viktiga för att välja rätt sträckfilm.

Klicka här för olika sorter av sträckfilm från Cyklop.

Vill du göra besparingar?

Har du redan en sträckfilmsmaskin? Det kan vara  en god idé att se över inställningarna och sträckfilmen. Vi ser alltför ofta att kunder inte använder rätt film eller inte använder alla funktioner hos en maskin. Som ett resultat kan det innebära att dina kostnader per pall är för höga och belastningen på miljön är onödigt hög.

Vi ger dig rådgivning baserat på en grundlig analys, utan några skyldigheter. Vi tittar på den nuvarande situationen och anger vilka möjligheter som finns för förbättringar.

Kontakta oss för mer information

SE SE Contact form

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase